SEALDEZ roku un virsmu apstrādes līdzeklis, 750ml

ID: 83
Produkta kods: AN02-0750-Sealdez
Svītrkods: 4750104001828
Ražotājs: SEAL

Noliktavā: Ir pieejams

Informācija par produktu

Attēliem ir ilustratīva nozīme. Produktu dizains, iepakojums un apraksti dažādām ražošanas partijām var atšķirties.


8.69€ ( Bez PVN: 7.18€ )

Preces apraksts

Roku un dažāda veida mitruma izturīgu virsmu, atkritumu tvertņu, tualetes podu, durvju rokturu apstrādei. Lietot neatšķaidītu, nenoskalot. Lietošana: apstrādājamās virsmas rūpīgi apsmidzināt un ļaut nožūt. Laiks starp lietošanas reizēm – pēc nepieciešamības. Aktīvās vielas: etanols 70% un benzalkonija hlorīds 0,06%.

Papildus informācija

Tilpums: 750ml
Iepakojums: 8 gab.
Palete: 576 gab.
Svītru kods: 4750104001828

Sastāvs

Alcohol 70%, Aqua, Benzalkonium chloride 0,06%.

Drošības frāzes

Bīstami. Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Var izraisīt miegainību un reiboni. Izvairīties ieelpot smidzinājumu. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Sargāt no bērniem.

Imagem Imagem