BUVANOLS rūsas pārveidotājs, 4l

Pieejamība: Ir pieejams
ID: 98
Produkta kods: AF01-4000
Svītrkods: 4750104601745
Ražotājs: SEAL

11.99€
14.92€
(Bez PVN: 9.91€)

Informācija par produktu

Attēliem ir ilustratīva nozīme. Produktu dizains, iepakojums un apraksti dažādām ražošanas partijām var atšķirties.

Preces apraksts

RŪSAS MODIFIKATORS KT-1. Sarūsējušu metāla izstrādājumu virsmu apstrādei pirms to gruntēšanas un krāsošanas. Iedarbība efektīva, ja rūsas biezums nepārsniedz 100 mikronus. Irdeno rūsas slāni notīrīt mehāniski. Eļļainu virsmu notīrīt ar vaitspirtu vai benzīnu. Samaisītu rūsas modifikatoru uzklāj uz attīrītas virsmas. Par iedarbību liecina zili-violeta līdz pelēki-brūna toņa rašanās. Ieteicams pēc 2-3 stundām virsmu samitrināt ar ūdeni. Ja temperatūra ir augstāka par 25°C, ūdens ir obligāts. Virsmu drīkst krāsot pēc 24 stundām. Pirms krāsošanas vēlams virsmu gruntēt. Ieteicamas gruntis uz alkīdu bāzes. Modifikatoru nelietot zem 0°C. Patēriņš 100-170 g/m2.


Papildus informācija

Tilpums: 4l
Iepakojums: 1 gab.
Palete: 108 gab.
Svītru kods: 4750104601745


Drošības frāzes

Bīstami. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Satur metēnamīnu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt rokas. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

Imagem


Atsauksmes (0)


Rakstīt atsauksmi