SEAL virsmu un inventāra dezinfekcijai, 750ml

ID: 86
Produkta kods: AN02-0750-DEZ
Svītrkods: 4750104000616
Ražotājs: SEAL

Noliktavā: Ir pieejams

Informācija par produktu

Attēliem ir ilustratīva nozīme. Produktu dizains, iepakojums un apraksti dažādām ražošanas partijām var atšķirties.


8.69€ ( Bez PVN: 7.18€ )

Preces apraksts

Virsmu dezinfektants. Līdzeklis dažāda veida mitruma izturīgu virsmu, atkritumu tvertņu, tualetes podu, durvju rokturu dezinfekcijai. Lietot neatšķaidītu, nenoskalot. Lietošana: dezinficējamās virsmas rūpīgi apsmidzināt un ļaut nožūt. Laiks starp lietošanas reizēm saskaņā ar mazgāšanas un dezinfekcijas programmu. Dezinficējoši aktīvās vielas: izopropanols, četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-16-alkildimetilhlorīdi. Inventarizācijas Nr. 24102008/10010. Biocīds. 2. un 4. produktu veids.

Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu.

Papildus informācija

Tilpums: 750ml
Iepakojums: 8 gab.
Palete: 576 gab.
Svītru kods: 4750104000616

Sastāvs

izopropanols 70%, četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-16-alkildimetilhlorīdi 0,15%

Drošības frāzes

Bīstami. Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Var izraisīt miegainību un reiboni. Izvairīties ieelpot smidzinājumu. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Sargāt no bērniem.

Imagem Imagem