SEAL COSMETICS antibakteriālās roku ziepes, 310ml

ID: 124
Produkta kods: AB02-0310-ANTI
Svītrkods: 4750104001767
Ražotājs: SEAL COSMETICS

Noliktavā: Ir pieejams

2.88€
2.30€
(Bez PVN: 1.90€)

Preces apraksts

ANTIBAKTERIĀLAS ROKU ZIEPES. Efektīvas šķidrās ziepes rūpīgai roku mazgāšanai un antibakteriālai aizsardzībai. Bez smaržkompozīcijas. Lietošana: Uzklājiet ziepes uz samitrinātām rokām, tad tās vismaz 15 sekundes saziepējiet, noskalojiet un nosusiniet. Dezinficējoši aktīvās vielas: četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-16-alkildimetilhlorīdi (0,06%). Inventarizācijas Nr. LV12032020/2132. Biocīds. 1. produktu veids.

Papildus informācija

Tilpums: 310ml
Iepakojums: 19 gab.
Palete: gab.
Svītru kods: 4750104001767

Drošības frāzes

Uzmanību.  Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem.  SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu kairinājums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

Imagem