ZILGME ar bakteriostatiskām īpašībām, 5l

ID: 77
Produkta kods: AD01-5000-bakt
Svītrkods: 4750104306763
Ražotājs: SEAL

Noliktavā: Ir pieejams

Informācija par produktu

Attēliem ir ilustratīva nozīme. Produktu dizains, iepakojums un apraksti dažādām ražošanas partijām var atšķirties.


12.59€ ( Bez PVN: 10.41€ )

Preces apraksts

Putojošs trauku, galda piederumu, dažādu virsmu mazgāšanas un profilaktiskas dezinfekcijas līdzeklis. Paredzēts mazgāšanai ar rokām. Bez smaržkompozīcijas. Biocīds. 2. un 4. produktu veids. Inventarizācijas numurs 22122003/1515. Darba šķīduma koncentrācija 0,6%. Ekspozīcijas laiks 5 min. Intervāls starp biocīda lietošanas reizēm, nepārtrauktas iedarbības nodrošināšanai, 24 stundas vai saskaņā ar mazgāšanas un dezinfekcijas programmu. Pēc līdzekļa lietošanas noskalot ar ūdeni vai virsmas noslaucīt ar mitru audumu.

Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu.

Papildus informācija

Tilpums: 5l
Iepakojums: 1 gab.
Palete: 108 gab.
Svītru kods: 4750104306763

Sastāvs

anjonu virsmaktīvās vielas 5 - 15%, 5-hlor-2-(4-hlorfenoksi)fenols 0,15%, četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-16-alkildimetilhlorīdi 0,15%.

Drošības frāzes

Uzmanību. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt rokas. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējiem/ reģionāliem noteikumiem.

Imagem